Risale-i Nur Külliyatı’ndan

Yirmi Yedinci Mektup’tan

EMİRDAĞ LÂHİKASI – 2

(Emirdağ’ında ve Isparta’da Son İkametlerinde Yazılan Mektuplardır)

Müellifi

Bedîüzzaman Said Nursî

 

Emirdağ Lâhikası-I ile bu Emirdağ Lâhikası-II arasında Nur Müellifi Üstadımız Hazretleri bazı talebeleriyle Afyon hapsine sevk ile orada muhakeme edilmiş ve Afyon hapsinde kaldığı yirmi ay zarfında yazdıkları mektup ve müdafaaları Şuâlar’da On Dördüncü Şuâ olarak ve kısmen Tarihçe-i Hayat’ta neşredilmiştir.

***