Otuz Birinci Lem’a

Şuâlara inkısam etmiş olup Şuâların on üçü telif edilmiş, bir kısmı henüz telif edilmemiştir. “Şuâlar” namı altında müstakil bir mecmua halinde neşredilecektir. (*[1])

[1] * Bilâhare Üstadımızın tensibi ile On Dördüncü Şuâ Afyon Mahkemesi Müdafaası ve mektupları ve On Beşinci Şuâ ise “El-Hüccetü’z-Zehra” olarak tesmiye edilmiş ve neşredilmiştir.

Bedîüzzaman’ın Hizmetkârları