Risale-i Nur Külliyatı’ndan

Yirmi Yedinci Mektup’tan

KASTAMONU LÂHİKASI

Müellifi

Bedîüzzaman Said Nursî