Otuz Üçüncü Lem’a

Yeni Said’in en evvel hakikatten şuhud derecesinde kalbine zahir olan ve Arabî ibaresinde Katre, Habbe, Şemme, Zerre, Hubab, Zühre, Şule ve onların zeyllerinden ibarettir. “Risale-i Nur Külliyatı’ndan Mesnevî-i Nuriye” ismi altında intişar etmiştir.

***